Prijavnica: Razvoj komunikacije lekarniškega farmacevta s pomočjo PxT profila


Usposabljanje Razvoj komunikacije lekarniškega farmacevta s pomočjo PXT profila naslavlja komunikacijo lekarniških farmacevtov tako s kolegi, poslovnimi partnerji kot tudi obiskovalci lekarne in nudi izhodišča za njen razvoj na podlagi PXT profila. Stalen napredek v komunikaciji lekarniškega farmacevta je ključen za njegovo uspešno, učinkovito in kakovostno delo, saj ima neposreden vpliv na komplianco. Pomemben del napredka te kompetence pa je poleg znanja tudi veščina komunikacije, ki jo lahko osvojimo le s primernimi vajami.

V prvem delu usposabljanja bo predstavljen koncept PxT profila in njegov vpliv na komunikacijo, drugi del usposabljanja pa bo namenjen praktičnim vajam.


PxT psihometrični test preverja tako miselne kot osebnostne lastnosti posameznika, pa tudi njegove poklicne interese.

Za koga?

Usposabljanje je namenjeno vsem lekarnarjem, ki želijo izostriti svoje komunikacijske veščine. Primerno je tako za vodje, ki tovrstne kompetence potrebujejo za upravljanje s kadrom, kot tudi lekarniške farmacevte in tehnike, ki morajo obvladati komunikacijo z obiskovalci ter poslovnimi partnerji.

Trajanje

Vsak udeležencev se lahko udeleži enega od možnih terminov on-line usposabljanja, ki traja 2 uri in 30 minut.

Izbirate lahko med dvema terminoma:

  • 9. november 2021 ob 18. uri
  • 16. november 2021 ob 18. uri

Pa kotizacija?

  • Redna kotizacija za 1 osebo: 50 EUR + 22 % DDV = 61 EUR
  • Zgodnje prijave do 20. oktobra 2021! Paket 1+1: 50 EUR + 22 % DDV = 61 EUR (velja za 2 udeleženca iz iste lekarne/javnega zavoda)

4,5 točk na LZS

Ob udeležbi na obeh delih predavanja magistri farmacije prejmejo 4,5 licenčnih točk pri LZS.

Cilji e-izobraževanja

  • razumevanje ključnih pojmov o komunikaciji lekarniškega farmacevta s pomočjo PxT profila
  • razumevanje vpliva posameznih lastnosti posameznika na komunikacijo
  • osvajanje veščin komunikacije s pomočjo PxT profila
  • opolnomočenje lekarniških farmacevtov v komunikaciji
Predavanje izvaja mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

Prek Zooma

Predavanje bo potekalo online, preko Zoom povezave.

Dobim potrdilo?

Seveda! Vsak udeleženec, ki se udeleži celotnega usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v naročilnici naveden e-mail naslov.


Če želite prejeti SMS opomnik pred dogodkom, nam zaupajte telefonsko številko.
Opomnik boste prejeli ob potrjeni prijavi, en dan pred dogodkom in eno uro pred samim začetkom izobraževanja.

*Obvezno izpolniti.

Svojo udeležbo lahko enostavno plačate z uporabo PayPala.

Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »razvoj komunikacije«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.


Organizator lahko zaradi zunanjih okoliščin oziroma zaradi premalo prejetih prijav, termin izvajanja odpove. O tem je dolžan udeležence obvestiti najmanj en dan pred predvidenim terminom.


Ljubljana, 30.09.2021, RES-PONS d.o.o.