Kje ste ta trenutek kot vodje in kako napredovati?

Svoje voditeljske veščine izkazujete vodje s svojim vedenjem. Nepogrešljivo orodje za razvoj vodstvenih veščin je orodje Checkpoint360°, s katerim izmerimo 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc in 18 ključnih vodstvenih veščin. Že z samim procesom merjenja vodja ozavesti ključne dimenzije vodenja, na katere morate biti pozorni. Prejmete pa tudi zelo natančno poročilo in interpretacijo, za nameček pa še pisna navodila za individualni razvojni načrt.

Kaj obsega 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc?

Gotovo ste uganili, da je na prvem mestu komunikacija, ki ji sledi obvladovanje različnih slogov vodenja. Med univerzalne vodstvene štejemo prilagodljivost, kar vsled številnih sprememb opažate tudi sami. Prav tako ne preseneča, da so na seznamu medosebni odnosi in upravljanje z nalogami ter produktivnost. Vendar med univerzalne vodstvene kompetence sodi tudi razvoj drugih in osebni razvoj.

Kaj sodi med 18 vodstvenih veščin?

Dober vodja posluša druge, učinkovito obdeluje in posreduje informacije, učinkovito komunicira, vliva zaupanje, usmerja delo, delegira odgovornost, prilagaja se okoliščinam, razmišlja ustvarjalno, gradi medosebne odnose, prispeva k timskemu uspehu, dela učinkovito in kompetentno, prevzema akcijo, dosega rezultate, podpira individualne talente, uspešno motivira, izkazuje zavezanost in teži k napredku. Predvsem pa te svoje veščine redno meri in izboljšuje.

Orodje CheckPoint 360°™ nam pomaga prepoznati vodjeve talente, morebitne težave in ključna področja vodstvenih kompetenc, na katera se je potrebno osredotočiti, da bo uspešnost organizacije še večja.

Na kratko o testu CheckPoint360©

Značilno za povratno informacijo po metodi 360© je, da se vodja oceni sam, povratno informacijo pa dobi z oceno tako nadrejenih, podrejenih kot tudi kolegov na isti ravni. Z orodjem CheckPoint360© se ocenjuje s standardiziranim vprašalnikom 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc in 18 vodstvenih veščin s kar 70 vedenjskimi postavkami. Vodja dobi na koncu izčrpno pisno poročilo in napotke, kako naj pripravi svoj razvojni načrt ter izboljša svoje vodstvene veščine. Z interpretacijo, ki mu jo poda certificiran svetovalec, bo spoznal, katera vedenja mora ohranjati, s katerimi prenehati, pa tudi katera je smiselno, da uvede v svoje vodenje.

Kako poteka?

  1. Naročnik določi vodjo (direktor, vodja enote, vodja izmene) in ocenjevalce (nadrejeni, podrejeni, sodelavci na istem nivoju).
  2. Preko maila prejmete povezavo do vprašalnika, ki traja 15-30 minut.
  3. Dogovorimo se za interpretacijo rezultatov.
  4. Prejmete obsežno poročilo in napotke za izboljšanje vaših vodstvenih veščin.

Cenik

CheckPoint 360° za 1 – 3 oseb: 250 EUR / osebo

CheckPoint 360° za 4 – 10 oseb: 245 EUR / osebo

CheckPoint 360° nad 10 oseb: 240 EUR / osebo

Interpretacija rezultatov: 150 EUR / uro

*Cene ne vključujejo DDV. Način plačila: Testiranja po predračunu pred izvedbo testiranja.


Testiranje vodstvene učinkovitosti


*Obvezna polja.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.