Video: Implementacija koncepta Holistična lekarna v Lekarni Dravlje

Holistična lekarna© je koncept, ki v center pozornosti lekarnarjev postavlja zdravje prav vsakega obiskovalca in se osredotoča na načine pomoči izboljšanja ali vsaj ohranjanja njihovega zdravja z individualnim pristopom.
Kako zahtevna je pot od ukvarjanja z zdravili do Holistične lekarne©, smo spraševali magistro Milovanovič, koncesionarko Lekarne Dravlje. Prisluhnimo njenim izkušnjam in uvidom.Z njo se je pogovarjala mag.sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA, avtorica koncepta Holistične lekarne©:

Ali se še spomnite, zakaj ste se odločili za projekt implementacije koncepta Holistične lekarne?

Kaj je implementacija koncepta Holistične lekarne prinesla lekarni in kaj vašim obiskovalcem?

Kaj je vas osebno na tej poti najbolj zaznamovalo?

Kaj bi svetovala kolegom koncesionarjem in predstojnikom javnih zavodov glede na svojo izkušnjo?

Imate kakšno motivacijsko misel za kolege, ki živijo vsak poklicni dan za pultom v oficini?