Različne diete, potrebe in prehranska dopolnila

Views Navigation

Dogodek Views Navigation

Danes

Šola HRM v lekarni: Modul VI

Spremljanje rezultatov je pomemben objektivni del povratne informacije zaposlenim o uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti njihovega dela Spremljanje rezultatov v procesni organizaciji vam bo dalo objektivno informacijo, kako lahko pomagatekolegom, da bodo uspešnejši in učinkovitejši.Naučili se boste spremljati rezultate tako, da vas bodo vodili k uspehu.

Šola HRM v lekarni: Modul VII

Pristopi k razvoju talentov posameznikov Učinkovita izobraževanja vodijo lekarne v spremembe, saj udeleženci svoje kompetence prenašajo v prakso. Sodobni pristopi tvorijo širok seznam, profesionalno orodjarno za dobro poučene strokovnjake za UČV.

Šola HRM v lekarni: Modul VIII

Zaključevanje delovnega razmerja kot poslovni proces Odhodi posameznikov spreminjajo dinamiko v lekarni. Spoznajte pozitivne pristope k ravnanju ob odhodih ter planiranju nasledstev.

Šola HRM v lekarni: Modul IX

Opredelimo odgovornosti in pristojnosti nosilca poslovnega procesa Upravljanje človeških virov ter kazalce uspešnosti in učinkovitosti posameznih poslovnih procesov Spoznali boste kognitivni proces opredelitve T modela in izhodišča za prilagoditev v lastnem okolju.Opredelitev T modela je ključen korak k implementaciji procesne organizacije dela na kateremukoli področju.

Šola HRM v lekarni: Modul X

Zemljevid kompetenc nosilca poslovnega procesa upravljanja človeških virov Opredelitev ciljnih splošnih in specifičnih kompetenc je izhodišče za izbor izobraževanj, mentorski proces in vsak drug pristop k razvoju talentov. Zato ga mora poznati in obvladati vsak, ki se profesionalno ukvarja s procesom Upravljanja človeških virov.

Šola HRM v lekarni: Modul XI

Pripravimo načrt dela na področju HRM za naslednje leto Samostojna priprava načrta je obenem preizkus že pridobljenih kompetenc in priložnost, da se zapolnijo morebitne praznine. Lasten prispevek k razvoju lekarne je hkrati tudi pravi procesni zaključek šolanja za implementacijo UČV v lastno okolje.

Šola HRM v lekarni: Modul XII

Predstavitev napredka udeležencev in okolja, iz katerega prihajajo Kako objektivno predstaviti lasten dosežek mentorju in kako širši strokovni javnosti, je kompetenca, ki lahko pripomore k hitrejšemu in kakovostnejšemu napredku stroke.Osvojiti jo morajo vsi, ki se ukvarjajo z ljudmi v lekarnah, da jo bodo prakticirali in širili med kolege.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.