Splošni pogoji – P3 Professional šola o prehranskih dopolnilih

Namen P3 Professional šole o prehranskih dopolnilih je opolnomočenje udeležencev za čim bolj objektivno razumevanje in obvladovanje te skupine izdelkov in njihovih glavnih sestavin kot podlagi za njihov objektivni izbor in svetovanje oziroma drugo strokovno delo s temi izdelki.
Od udeležencev pričakujemo sprotno delo in reševanje nalog ter redno udeležbo.

Udeleženci

Celotno usposabljanje je zastavljeno celostno in omogoča vsakemu udeležencu opolnomočenje za samostojno delo s prehranskimi dopolnili v svojem okolju. Udeleženci bodo imeli priložnost aktivno sodelovati na različne načine, tako s številnimi nalogami kot v debati s kolegi. Podlaga za aktivno sodelovanje bodo sproti predelane vsebine. V pomoč za redno delo jim bo terminski plan v e-učilnici. Od udeležencev pričakujemo tudi, da že imajo osnovne kompetence na področju: oanatomije, fiziologije in patofiziologije človeka na nivoju magistra farmacije; oosnovna znanja o zdravilih (terminologija farmacevtske tehnologije I, osnove farmakokinetike in farmakodinamike) na nivoju magistra farmacije; ki pa jih v sklopu te šole ne bomo preverjali. Pojmov iz teh področij v Šoli ne bomo obravnavali. Smiselno je, da udeleženci, ki teh znanj nimajo, samostojno predelajo te vsebine.

Pred vpisom mora vsak udeleženec uspešno opraviti testiranje za pridobitev Certifikata Inštituta za raziskave in razvoj kakovosti (IRRK) o poznavanju temeljnega področja prehranskih dopolnil.

Program

Šolo HRM sestavlja 22 tematskih modulov. Vsak modul je sestavljen iz spletnega predavanja, delavnice in skupinskega posveta z mentorico in nekaj ur samostojnega dela v tekočem mesecu ter sodelovanja v komunikaciji e-učilnice (po lastni presoji in potrebah sodelovanje na forumu).

Izvedba

Izobraževanja bodo potekala preko spleta (uporaba okolja Zoom) dvakrat mesečno, z izjemo zadnjega srečanja, ki bo potekalo v živo, na lokaciji v Ljubljani, če bodo razmere to dopuščale. Udeleženci bodo pred vsakim srečanjem prejeli spletno povezavo za dostop do izobraževanja v e-učilnico. Vse aktivnosti bodo potekale v spletni učilnici.

Srečanje v živo

Predstavitve posameznih projektov bodo potekale v živo, ob prisotnosti predavateljice, udeleženca in izbranih gostov iz posameznega zavoda oz. zasebne lekarne po skupno dogovorjenih terminih. Zaključno srečanje bo organizirano za vse udeležence skupaj, če bodo razmere to dopuščale.

Izostanek udeleženca

V primeru neudeležbe na posameznih modulih zaradi opravičljivih vzrokov lahko udeleženec zamujeno učno vsebino spremlja prek povzetkov modulov in e-učilnice na COVIRIAS academii. Tudi v primeru izostanka je smiselno, da udeleženec reši predvidene naloge. Kadarkoli v obdobju šolanja ima možnost sodelovanja v skupinskih debatah preko spleta ali na skupinskem forumu. Posnetkov zamujenih spletnih predavanj ne pošiljamo.

Izostanek predavateljice

V primeru nepredvidljivega, a opravičljivega izostanka predavateljice, se termin posameznega modula zamakne v naslednji teden. V primeru daljšega izostanka se sorazmerni delež šolnine vrne na račun plačnika.

Nedokončanje programa

V primeru udeleženčevega predčasnega izpisa iz programa ali neudeležbe iz kakršnega koli razloga kotizacije ne vračamo.

Pogoji plačila

Udeleženci morajo znesek šolnine poravnati v skladu s pogoji za višino šolnine, sicer se jim zaračuna šolnina po naslednjem časovnem pogoju oziroma prijava udeleženca ne bo veljavna. Po prijavi bodo prejeli predračun, ki ga morajo poravnati v skladu z navedenemi pogoji. V primeru izredne inflacije si organizator pridržuje pravico do sorazmernega povečanja šolnine pred njenim plačilom.

Ljubljana, 05.03.2023, RES-PONS d.o.o.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.