Splošni pogoji – Šola HRM v lekarni

Šola HRM v lekarni je namenjena implementaciji sodobnih pristopov na področju dela z zaposlenimi v prakso s pomočjo didaktičnih metod po programu, ne zajema pa poslovnega svetovanja posamezni lekarni ali kakršnokoli pravno svetovanje.
Od udeležencev pričakujemo sprotno delo in reševanje nalog ter redno udeležbo.

Udeleženci

Šola HRM je namenjena zaposlenim v lekarnah in delo se ne bo prilagajalo drugim udeležencem. Smer ali stopnja formalne izobrazbe ni pogoj za udeležbo, tako tudi predhodno znanje s področja HRM ni pogoj, potrebujejo pa ustrezne verbalne sposobnosti in presojo ter kompetence učenja. Udeleženci, ki imajo tudi možnost vplivanja na obravnavo človeških virov v javnem zavodu ali zasebni lekarni, bodo lahko učinkovitejši pri implementaciji. Iz posameznega zavoda ali zasebne lekarne se lahko Šole HRM udeleži več zaposlenih, za katere se kotizacija poravna posamično. Šolnina je vezana na posameznega udeleženca. Kompetence se namreč nadgrajujejo postopno skozi celotno šolo.

Program

Šolo HRM sestavlja 12 tematskih modulov. Vsak modul je sestavljen iz spletnega predavanja, delavnice in skupinskega posveta z mentorico in nekaj ur samostojnega dela v tekočem mesecu ter sodelovanja v komunikaciji e-učilnice (po lastni presoji in potrebah sodelovanje na forumu).

Izvedba

Izobraževanja bodo potekala preko spleta (uporaba okolja Zoom) enkrat mesečno, z izjemo zadnjega srečanja, ki bo potekalo v živo, na lokaciji v Ljubljani, če bodo razmere to dopuščale. Udeleženci bodo pred vsakim srečanjem preko emaila prejeli spletno povezavo za dostop do izobraževanja. Ostale aktivnosti bodo potekale v spletni učilnici.

Srečanje v živo

Predstavitve posameznih projektov bodo potekale v živo, ob prisotnosti predavateljice, udeleženca in izbranih gostov iz posameznega zavoda oz. zasebne lekarne po skupno dogovorjenih terminih. Zaključno srečanje bo organizirano za vse udeležence skupaj, če bodo razmere to dopuščale.

Izostanek udeleženca

V primeru neudeležbe na posameznih modulih zaradi opravičljivih vzrokov lahko udeleženec zamujeno učno vsebino spremlja prek povzetkov modulov in e-učilnice na COVIRIAS academii. Tudi v primeru izostanka je smiselno, da udeleženec reši predvidene naloge. Kadarkoli v obdobju šolanja ima možnost sodelovanja v skupinskih debatah preko spleta ali na skupinskem forumu. Posnetkov zamujenih spletnih predavanj ne pošiljamo.

Izostanek predavateljice

V primeru nepredvidljivega, a opravičljivega izostanka predavateljice, se termin posameznega modula zamakne v naslednji teden. V primeru daljšega izostanka se sorazmerni delež šolnine vrne na račun plačnika.

Nedokončanje programa

V primeru udeleženčevega predčasnega izpisa iz programa ali neudeležbe iz kakršnega koli razloga kotizacije ne vračamo.

Pogoji plačila

Udeleženci morajo znesek šolnine poravnati v skladu s pogoji za višino šolnine, sicer se jim zaračuna šolnina po naslednjem časovnem pogoju oziroma prijava udeleženca ne bo veljavna. Po prijavi bodo prejeli predračun, ki ga morajo poravnati v skladu z navedenemi pogoji. V primeru izredne inflacije si organizator pridržuje pravico do sorazmernega povečanja šolnine pred njenim plačilom.

Ljubljana, 05.01.2023, RES-PONS d.o.o.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.