Šola HRM v lekarni

Šolanje za vpeljavo sodobnih pristopov k človeškim virom v lekarnah

O šoli

Da lahko lekarnarji kompetentno izvajajo lekarniško storitev, mora lekarna poskrbeti z ustreznim upravljanjem zaposlenih.

 

Šolo smo posebej prilagodili delu v lekarni, zlahka bo sovpadala z rednimi obveznostmi. Z najsodobnejšimi didaktičnimi metodami bomo poskrbeli, da boste veliko delali na lastnih praktičnih kadrovskih primerih. V šolo smo vključili 12 mesečnih srečanj, ki bodo sestavljena iz predavanj in delavnic ter skupinskega srečanja z izvajalko. Prejeli boste tudi delovne liste in naloge za samostojno delo med posameznimi moduli.

Namen šole je vpeljava Upravljanja človeških virov kot poslovnega procesa, saj le višje organizacijske oblike omogočajo potrebno agilnost lekarn. Ritem šole omogoča sprotno vpeljevanje novosti po modulih. Poleg tega pa bo rezultat dela v šoli načrt aktivnosti na kadrovskem področju, prilagojen potrebam in zmožnostim lekarne, iz katere udeleženci prihajajo.

Šola celovito naslavlja vse 3 nivoje kompetenc, torej tako znanja kot tudi veščine in stališča na kadrovskem področju. Učinkovitost šole pa je podprta z načrtnim in sistematičnim prenosom novih pristopov v prakso posamezne lekarne. Pri tem vam bomo pomagali s številnimi sodobnimi didaktičnimi metodami.

Zakaj v šolo?

92 % vodij meni, da odlično obvlada področje vodenja. Zanimivo, da se z njimi strinja le 67 % zaposlenih.-
58 % novozaposlenih bo ostalo v organizaciji, če bodo deležni strukturiranega programa vpeljevanja.-
1 od 3 zaposlenih se v svojem delovnem okolju ne počuti dobro.-
Zavzeti zaposleni dosežejo za 21 % boljšo profitabilnost kot nemotivirani.-

Dela z zaposlenimi se različno razvite organizacije lotevajo na različne načine. Vstop v razvitejše oblike organizacije omogoča procesni pristop, kar so modro spoznali tudi tvorci veljavnega Zakona o lekarniški dejavnosti. Kako vzpostaviti procesni pristop pri delu z zaposlenimi, je ključno vprašanje agilnosti in preživetja storitvene dejavnosti.

Šola je še posebej primerna za vodje lekarn, direktorje zavodov, koncesionarje in njihove naslednike, kadrovike. Udeleženec, ki ima možnost vpliva na kadrovske odločitve, bo najlažje vpeljal spremembe.

50 % zaposlenih kulturo organizacije najbolje izkusi preko dejanj svojega nadrejenega.-
59 % milenijcev izbere delodajalca, ki jim omogoča več priložnosti za osebni razvoj.-
76 % zaposlenih verjame, da so bolj privlačni delodajalci, ki omogočajo učenje in pridobivanje dodatnih kompetenc.-
28 % zaposlenih trdi, da je slaba interna komunikacija razlog za zamujene roke in neopravljeno delo.-

Oglejte si program šole HRM v lekarni!

12 modulov – 12 srečanj

Spletna srečanja enkrat mesečno, sestavljena iz predavanja, delavnice s praktičnimi primeri in možnostjo posveta s predavateljico.

Delo v e-učilnici

Prejeli boste dostop do e-učilnice, kjer vam bodo skozi celotno šolo na voljo izročki predavanj. Omogočen vam bo forum za povezovanje s kolegi in portal za oddajo domačih nalog.

Praktično delo

Pred vsakim srečanjem boste prejeli delovne liste za predpripravo na srečanje. Na samem srečanju bomo odgovore skupaj predebatirali. V e-učilnico vam bomo sproti dodajali naloge za delo med posameznimi moduli.

Preverjanje znanja

Po vsakem srečanju boste prejeli dostop do testa za preverjanje znanja. V roku enega tedna pa boste prejeli tudi povratno informacijo o pravilnosti vaših odgovorov.

Redna povratna informacija

Deležni boste redne povratne informacije o vašem delu. Možnost skupinske debate boste imeli na vseh srečanjih. Na zadnjih dveh modulih pa boste deležni individualnega posveta z izvajalko programa.

Koristi za lekarno

Sistematična ureditev področja HRM

Usklajenost področja s sistemom vodenja kakovosti

Sistematična pridobitev HRM kompetenc, ki so potrebne v praksi lekarne

Dvig kulture organizacije

Najsodobnejše didaktične metode

Večja vključenost zaposlenih

Dvig motivacije

Izkoristite priložnost za ZGODNJE PRIJAVE do 31.5.2024!

Program

Izkoristite posebne COVIRIAS ugodnosti

Plačilo v treh obrokih

3 x 2.000€*
  • 1. obrok – september 2024: 2.000€*
  • 2. obrok – november 2024: 2.000€*
  • 3. obrok – januar 2025: 2.000€*

Plačilo v dveh obrokih

2 x 2.500€*
  • 1. obrok – september 2024: 2.500€*
  • 2. obrok – november 2024: 2.500€*

Zgodnje prijave

4.100€*
  • Velja za prejete prijave in plačane kotizacije do vključno 31.05.2024.

Redne prijave

4.700€*
  • Redne prijave so možne do začetka šolanja, 05. 09. 2024.

* 22% DDV ni vključen v ceno.

Izkušnje kolegov

Šolanje bi priporočila vsem vodjem oz. posameznikom, ki so primerni za vodenje (lahko samo enega segmenta v lekarni ali manjše oz. večje skupine zaposlenih). Sama sem na izobraževanje poslala dve zaposleni, saj sem ocenila, da se bosta tako dopolnjevali in tudi skupaj predebatirali pridobljeno znanje. In lahko povem, da je odločitev bila prava.
Blanka Kos, mag. farm.Lekarna Vir
Z udeležbo na Šoli HRM v lekarni se odpre nov pogled na lekarno in njeno organizacijo. Uvedli smo uporabo orodja VITL, drugačen pristop k načrtovanju izobraževanj, podrobneje opredelili potek vpeljevanja novih sodelavcev, uvedli redne sestanke s pregledi po strokovnih področjih, izvedli letne razgovore, …
Petra Kapš, mag. farm.Lekarna Vir
Nove prakse dela na področju HRM so vse zaposlene v naši lekarni zelo dobro sprejele, ker smo poskrbele, da so jim bile predstavljene argumentirano in jasno, predvsem pa načrtovano. Tudi same zdaj aktivno sodelujejo pri vpeljevanju novosti.
Monika Vesel, farm. tehn., Lekarna VirUdeleženka šole HRM v lekarni

Izvajalka programa

Izkušnje z vodenjem je začela magistra Martina Puc pridobivati še pred zaključkom študija na Fakulteti za farmacijo UL, na vajah iz Farmacevtske tehnologije I. Te je kasneje nadgradila z vodenjem strokovnih področij in vodenjem različnih timov. Vodila je tudi področje strokovnih izpopolnjevanj lekarniških farmacevtov in tehnikov na Zavodu za farmacijo in za preizkušanje zdravil.

 

Svoje kompetence na kadrovskem področju je stalno bogatila tako z udeležbo na mednarodnih konferencah na področju upravljanja človeških virov in drugih oblikah krajših usposabljanj, kot tudi s formalnim MBA študijem na mednarodni šoli IEDC, ki ga je zaključila z odliko. Vlagala je v pridobivanje specialnih znanj na področju transakcijske analize in pridobila najvišje priznanje ekspertnih kompetenc za uporabo orodij ProfileXT – črno ekspertno kartico.

 

Kot Senior svetovalka ima Martina Puc priložnost implementirati svoje kompetence pri številnih naročnikih, tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Uspešnost in učinkovitost svetovalnega dela pa stalno nadgrajuje kot predavateljica na različnih strokovnih srečanjih in kot avtorica številnih strokovnih prispevkov. Njen najnovejši prispevek na temo vodenega razvoja organizacij v višje razvojne stopnje lahko preberete v letošnji junijski številki Revije HR&M.

 

Za pripravo in izvedbo programa za lekarništvo so vsekakor potrebne tudi kompetence na področju lekarništva. Z dejavnostjo se poglobljeno ukvarja že več kot desetletje, kar je kronalo tudi priznanje FENIKS Združenja za management Consulting Slovenije za najboljši svetovalni projekt leta 2019, in sicer za projekt implementacije koncepta Holistične lekarne. Sami pa gotovo niste spregledali katerega od številnih izobraževanj za lekarništvo, ki jih magistra Puc vodi na COVIRIAS academii tako za slovensko kot tudi mednarodno skupnost.

mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

Imate vprašanja za nas?

*Obvezna polja.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.