Serija e-izobraževanj za delo v lekarni

Krepitev komunikacijskih kompetenc v lekarniških praksi

Predstavljamo vam serijo novih COVIRIAS izobraževanj, namenjenih krepitvi komunikacijskih kompetenc v lekarni. Serijo sestavlja 9 e-usposabljanj, ki obravnavajo področje komunikacije v lekarni.

Učno vsebino podpirajo ilustrativni lekarniški primeri, animacije, video vsebine in praktične naloge, ki podpirajo dvig veščine komunikacije.

Komunikacija – bistvo lekarniške storitve

Komunikacija predstavlja ključno orodje, ki omogoča lekarnarjem učinkovito in uspešno opravljanje svojega dela. Sodi med splošne kompetence zaposlenih in tako zahteva določeno mero znanja, veščin in relevantnih stališč, ki pa jih potrebno ustrezno umestiti v lekarniško okolje. Razvoj te kompetence je za lekarniškega delavca posebej pomemben, saj je nenehno v interakciji z obiskovalci, dobro pa mora sodelovati tudi v internem komuniciranju. Kompetence dobrega komuniciranja ni mogoče osvojiti do perfekcije, lahko pa jo kontinuirano krepimo z izobraževanji in prakso.


Naučimo se aktivnega poslušanja

Komunikacija je dvosmerni proces, katerega pomemben del je aktivno poslušanje obeh sogovornikov. V usposabljanju o aktivnem poslušanju udeleženci pobližje spoznajo tehnike aktivnega poslušanja, pridobijo pa tudi ilustrativne primere, ki jih lahko preizkusijo v lastni lekarniški praksi.


Fokus pokus – pomen osredotočenosti

Osredotočenost na pogovor z obiskovalcem je nujno delo vsakega lekarnarja, saj je od tega odvisna kakovost lekarniške storitve. E-usposabljanje poudarja pomen osredotočenosti na pogovor in predstavi nasvete, kako lekarnar ohrani fokus znotraj zahtevnega delovnika in kljub številnim interakcijam, v katerih sodeluje. Predvidi tudi nekaj nasvetov za vodje in omogoča boljšo predstavljivost z vizualizacijo različnih realnih lekarniških situacij, v katerih se lahko znajde vsak lekarnar.


Empatija v lekarni – več kot le poslušanje

Empatični lekarnarji prispevajo k večjemu zadovoljstvu obiskovalcev in posledično tudi k boljšim zdravstvenim izidom. Izvedeli boste, kaj pomeni empatija v lekarni in kakšno vlogo ima v komunikaciji v zdravstvu. E-usposabljanje slikovito predstavi vlogo empatije v lekarni in poda številne nasvete, kako jo lekarnarji lahko dosegajo v ustrezni, profesionalni meri.


V lekarni jedrnati znamo biti, jasni tudi?

Kognitivne veščine lekarnarjev so zelo visoke, zato morajo lekarnarji svoje sposobnosti verbalne presoje in izražanja prilagoditi komunikaciji z obiskovalci. Prav tako mora lekarnar svoj način sporočanja konstantno preverjati – za to obstajajo tudi ustrezne tehnike – saj le tako lahko upa na pravilno ravnanje obiskovalca (bodisi pri jemanju zdravil bodisi pri upoštevanju drugih nasvetov).


Ko neverbalna komunikacija v lekarni pove (pre)več

Vsako verbalno sporočilo lekarnarja spremlja tudi neverbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija lahko vpliva na izid svetovalne storitve, zato lahko z (delno) nadzorovano, profesionalno neverbalno komunikacijo lekarnar doseže odlične učinke pri interakciji z obiskovalci. Del neverbalne komunikacije je tudi osebna urejenost. E-usposabljanje ponudi udeležencem številne napotke in nasvete ter vpelje temeljne razmisleke o pomenu neverbalnih sporočil v lekarništvu.


Umetnost profesionalnega vedenja do obiskovalcev lekarne

Primerno vedenje do obiskovalcev lekarne mora biti zlati lekarniški standard vsakega zaposlenega, saj daje vtis o celotni lekarni in vpliva na kakovost storitve. E-usposabljanje predstavi pomen poslovnega bontona, ki velja pri delu z obiskovalci v oficini, vse od spoštljivega pozdrava do obravnave pritožb s komunikacijskega vidika.


Pozitivni odnosi v lekarniškem timu – pomen bontona pri komunikaciji med sodelavci v lekarni

Medsebojno sodelovanje in povezovanje lekarniške ekipe je pomembno za usklajeno delovanje, napredek in učinkovito delovanje, izrazi pa se tudi preko učinkovitosti in kakovosti končne storitve. E-usposabljanje predstavi pomembnost medgeneracijskega sodelovanja, vlogo bontona pri interni komunikaciji v lekarni in vlogo vodje pri spodbujanju medsebojnega povezovanja v lekarni.


Komunikacija v lekarni kot vseživljenjsko učenje

Komunikacija je kompetenca, ki jo mora lekarnar neprestano krepiti v procesu vseživljenjskega učenja. E-usposabljanje predstavi, kako lekarnar opravi samorefleksijo osvojenega znanja in veščin ter osebnih stališč o komunikaciji v luči razmisleka, kako si postaviti cilje za svoje prihodnje udejstvovanje.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.