Prijavnica: Usposabljanje mentorjev za vodenje e-učilnic na COVIRIAS academii


Digitalizacija usposabljanj za lekarnarje omogoča racionalizacijo mentoriranj, za dosego teh ciljev pa mentorji potrebujejo kompetence za uporabo specifičnih digitalnih orodij. Program omogoča pridobivanje ravno teh kompetenc. Udeleženci dobijo vpogled v sodobna digitalna orodja za komunikacijo in delo na daljavo v mentorskem procesu.


Za koga?

Delavnica bo koristila izkušenim lekarniškim farmacevtom, ki želijo pridobiti specifične digitalne kompetence za mentorsko delo z mentoriranci na daljavo v spletnem okolju COVIRIAS academie.

Predpogoj za udeležbo na delavnici je opravljeno e-usposabljanje Mentorstvo v lekarni I.

Trajanje

Predavanje na daljavo traja dve uri, izbirate pa lahko med štirimi termini:

  • 16. 9. 2021 ob 18.00
  • 14. 10. 2021 ob 18.00
  • 18. 11. 2021 ob 18.00
  • 16. 12. 2021 ob 18.00

Preko Zooma

Predavanje bo potekalo online, preko Zoom povezave.

2 točki na LZS

Ob udeležbi na predavanju magistri farmacije prejmejo 2 licenčni točki pri LZS.

Pa kotizacija?

  • Kotizacija za 1 osebo: 100 EUR + 22 % DDV = 122,00 EUR

Cilji delavnice na daljavo

  • Razumevanje namena in vloge e-učilnice za komunikacijo in delo na daljavo v okviru e-platforme COVIRIAS academia
  • Sposobnost implementacije digitalnih orodij v mentorski proces
  • 3. stopnja znanja po Bloomsovi taksonomiji
  • Dodatna motivacija za proaktiven pristop k mentoriranju

Predavanje izvaja Meta Galjot, mag. trž. kom.

Dobim potrdilo?

Seveda! Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v prijavnici naveden e-mail naslov.


*Obvezno izpolniti.

Svojo udeležbo lahko enostavno plačate z uporabo PayPala.


Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »delavnica mentorji«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.

Organizator lahko zaradi zunanjih okoliščin oziroma zaradi premalo prejetih prijav, termin izvajanja odpove. O tem je dolžan udeležence obvestiti najmanj en dan pred predvidenim terminom.


Ljubljana, 04.08.2021, RES-PONS d.o.o.