Prijavnica: Usposabljanje mentorjev za vodenje e-učilnic na COVIRIAS academii


Mentorji v lekarnah pri vpeljavi sodobnega koncepta mentorstva potrebujejo kompetence za uporabo specifičnih digitalnih orodij. Delavnica omogoča pridobivanje ravno teh kompetenc. Udeleženci dobijo vpogled v sodobna digitalna orodja za komunikacijo in delo na daljavo v mentorskem procesu. Naučijo se konkretne rabe e-učilnic spletnega mesta COVIRIAS academia.


Za koga?

Delavnica bo koristila izkušenim lekarniškim farmacevtom, ki želijo pridobiti specifične digitalne kompetence za mentorsko delo z mentoriranci na daljavo v spletnem okolju COVIRIAS academie.

Predpogoj za udeležbo na delavnici je opravljeno e-usposabljanje Mentorstvo v lekarni I.

Trajanje

Predavanje na daljavo traja dve uri, običajno enkrat mesečno, in sicer vsak drugi četrtek v mesecu:

  • 13. 1. 2022 ob 18.00
  • 10. 2. 2022 ob 18.00

Preko Zooma

Predavanje bo potekalo online, preko Zoom povezave.

2 točki na LZS

Ob udeležbi na predavanju magistri farmacije prejmejo 2 licenčni točki pri LZS.

Pa kotizacija?

  • Kotizacija za 1 osebo: 100 EUR + 22 % DDV = 122,00 EUR

Cilji delavnice na daljavo

  • Razumevanje namena in vloge e-učilnice za komunikacijo in delo na daljavo v okviru e-platforme COVIRIAS academia
  • Sposobnost implementacije digitalnih orodij v mentorski proces
  • 3. stopnja znanja po Bloomsovi taksonomiji
  • Dodatna motivacija za proaktiven pristop k mentoriranju

Predavanje izvaja Meta Galjot, mag. trž. kom.

Dobim potrdilo?

Seveda! Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v prijavnici naveden e-mail naslov.


*Obvezno izpolniti.

Svojo udeležbo lahko enostavno plačate z uporabo PayPala.


Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »delavnica mentorji«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.

Organizator lahko zaradi zunanjih okoliščin oziroma zaradi premalo prejetih prijav, termin izvajanja odpove. O tem je dolžan udeležence obvestiti najmanj en dan pred predvidenim terminom.


Ljubljana, 04.08.2021, RES-PONS d.o.o.