Prijavnica: Usposabljanje mentorjev za vodenje e-učilnic na COVIRIAS academii

vodenje e-učilnic za mentorje v lekarnah

Mentorji v lekarnah pri vpeljavi sodobnega koncepta mentorstva potrebujejo kompetence za uporabo specifičnih digitalnih orodij. Delavnica omogoča pridobivanje ravno teh kompetenc. Udeleženci dobijo vpogled v sodobna digitalna orodja za komunikacijo in delo na daljavo v mentorskem procesu. Naučijo se konkretne rabe e-učilnic spletnega mesta COVIRIAS academia.


Za koga?

Delavnica bo koristila izkušenim lekarniškim farmacevtom, ki želijo pridobiti specifične digitalne kompetence za mentorsko delo z mentoriranci na daljavo v spletnem okolju COVIRIAS academie.

Predpogoj za udeležbo na delavnici je opravljeno e-usposabljanje Mentorstvo v lekarni I.

Trajanje

Predavanje na daljavo traja dve uri, organiziramo ga 1-krat mesečno:

  • 8. 12. 2022, ob 18. uri
  • 12. 1. 2023, ob 18. uri
  • 9. 2. 2023, ob 18. uri

Preko Zooma

Predavanje bo potekalo online, preko Zoom povezave.

2 točki na LZS

Ob udeležbi na predavanju magistri farmacije prejmejo 2 licenčni točki pri LZS.

Pa kotizacija?

  • Kotizacija za 1 osebo: 100 EUR + 22 % DDV = 122,00 EUR

Cilji delavnice na daljavo

  • Razumevanje namena in vloge e-učilnice za komunikacijo in delo na daljavo v okviru e-platforme COVIRIAS academia
  • Sposobnost implementacije digitalnih orodij v mentorski proces
  • 3. stopnja znanja po Bloomovi taksonomiji
  • Dodatna motivacija za proaktiven pristop k mentoriranju

Predavanje izvaja Meta Zgonc, mag. trž. kom.

Dobim potrdilo?

Seveda! Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v prijavnici naveden e-mail naslov.


*Obvezno izpolniti.

Svojo udeležbo lahko enostavno plačate z uporabo PayPala.


Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »delavnica mentorji«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.

Organizator lahko zaradi zunanjih okoliščin oziroma zaradi premalo prejetih prijav, termin izvajanja odpove. O tem je dolžan udeležence obvestiti najmanj en dan pred predvidenim terminom.

Vsa on-line usposabljanja COVIRIAS academie se snemajo. Posnetki se hranijo le v interne arhivske namene.


Ljubljana, 04.08.2021, RES-PONS d.o.o.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.