Prijavnica: Razvoj komunikacije lekarniškega farmacevta s pomočjo PxT profila


Ali veste, katere lastnosti najbolj vplivajo na vašo uspešnost in učinkovitost na delovnem mestu? Formalna izobrazba je le vstopna točka, nato pa imajo večjo težo trije sklopi pomembnih lastnosti (po profilu ProfileXT©), ki jim včasih pripisujemo premalo pomena, to so:

 • Miselne sposobnosti
 • Vedenjske lastnosti
 • Poklicna sidra

Kaj zajemajo zgornji 3 sklopi in kako se kažejo v lekarniški praksi za pultom v oficini? Kako vplivajo na komunikacijo posameznega lekarnarja s sodelavci v lekarni in kako na rezultate sodelovanja s poslovnimi partnerji?

Kot pravijo naši dosedanji udeleženci, je pri tem usposabljanju najboljše to, da lahko nove kompetence uporabite v svoji praksi že naslednji dan!

V prvem delu usposabljanja bo predstavljen koncept osebnostnih lastnosti posameznika in njegov vpliv na komunikacijo, drugi del usposabljanja pa bo namenjen konkretnim praktičnim vajam.


PREDAVANJE + DELAVNICA


ProfileXT© psihometrični test preverja tako miselne kot osebnostne lastnosti posameznika, pa tudi njegove poklicne interese.

Za koga?

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo izostriti svoje komunikacijske veščine. Primerno je tako za lekarnarje kot tudi njihove poslovne partnerje. Vodje npr. tovrstne kompetence potrebujejo za upravljanje s kadrom, lekarniški farmacevti in tehniki za obvladovanje komunikacije z obiskovalci, medsebojnih odnosov, pa tudi pri komuniciranju s poslovnimi partnerji. Kompetence bodo prav prišle tudi strokovnim sodelavcem, ki so z lekarnarji v rednih stikih.

Trajanje

Vsak udeležencev se lahko udeleži enega od možnih terminov spletnega usposabljanja, ki traja 2 uri.

Izbirate lahko med dvema terminoma:

 • 19. oktober 2022 ob 9. uri
  ALI
 • 26. oktober 2022 ob 18. uri

Pa kotizacija?

 • Redna kotizacija za 1 osebo: 150 EUR + 22 % DDV = 183 EUR
 • Zgodnje prijave 1 + 1 do 10. oktobra 2022: 100 EUR + 22 % DDV = 122 EUR (velja za 2 udeleženca iz iste lekarne/javnega zavoda)

2,5 točk na LZS

Ob udeležbi magistri farmacije prejmejo 2,5 licenčnih točk pri LZS.

Cilji e-izobraževanja

 • razumevanje ključnih pojmov o komunikaciji lekarniškega farmacevta s pomočjo PxT profila
 • razumevanje vpliva posameznih lastnosti posameznika na komunikacijo
 • osvajanje veščin komunikacije s pomočjo PxT profila
 • opolnomočenje lekarniških farmacevtov v komunikaciji
Predavanje izvaja mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

Preko Zooma

Predavanje bo potekalo online, preko Zoom povezave.

Dobim potrdilo?

Seveda! Vsak udeleženec, ki se udeleži celotnega usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v naročilnici naveden e-mail naslov.


PRIJAVE SO ZAKLJUČENE!

Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »razvoj komunikacije«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.


Organizator lahko zaradi zunanjih okoliščin oziroma zaradi premalo prejetih prijav, termin izvajanja odpove. O tem je dolžan udeležence obvestiti najmanj en dan pred predvidenim terminom.


Ljubljana, 30.9.2022, RES-PONS d.o.o.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.