Prijavnica: Nutrivigilanca pri zdravniku

Nutrivigilanca - spremljanje neželenih učinkov živil pri zdravniku

Nutrivigilanca je sistem prepoznavanja, spremljanja in obvladovanja neželenih dogodkov v povezavi z živili. Poznavanje sistema nutrivigilance v Sloveniji je za zaposlene v zdravstvu izjemnega pomena, saj so med prvimi v stiku z ljudmi, ki so doživeli neželen dogodek v povezavi z živili.

Usposabljanje seznanja udeležence s posebnimi strokovnimi pojmi na področju ter jim predstavi okoliščine, ki lahko nanj vplivajo. Izpostavljena je vloga zdravnika ter motivacija za njegovo sodelovanje z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki. Sistem poročanja preko različnih kanalov je predstavljen na praktičnih primerih, omogočena pa je tudi vaja na praktičnih primerih.

Trajanje:

Vsak udeleženec lahko do e-usposabljanja dostopa 2 zaporedna dneva, torej 48 ur. Geslo(a) pošiljamo na v naročilnici anveden(e) e-mail naslov(e). Naročnik je odgovoren za varstvo dostopa do prejete vsebine.

Dobim potrdilo?

Seveda! Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v naročilnici naveden e-mail naslov.

Cilji e-izobraževanja

  • razumevanje pojmov in sistema nutrivigilance v Sloveniji
  • spoznavanje sistema poročanja o neželenih dogodkih oz. sumu nanje
  • razumevanje vloge zdravnika v sistemu nutrivigilance v Sloveniji
  • pridobitev sposobnosti uspešnega in učinkovitega poročanja o neželenih dogodkih oz. suma nanje

Pa cena?

Cena dostopa za 1 osebo: 150,00 EUR + 22 % DDV = 183,00 EUR

E-usposabljanje poteka na spletnem mestu COVIRIAS academia (www.covirias.com) in omogoča aktivno sodelovanje udeležencev. S prehajanjem med učnimi stranmi (poglavji) namreč udeleženec interaktivno sodeluje, tako da odgovarja na motivacijska vprašanja, klika na animacije, rešuje praktične naloge in na koncu reši preverjanje razumevanja v obliki testa.

Predznanje, veščine in pogoji, ki so nujni za polno sodelovanje in razumevanje izobraževanja, vključujejo poznavanje in razumevanje zdrave in uravnotežene prehrane v skladu z veljavnimi smernicami, vključno z vlogo makro- in mikrohranil, razumevanje razlik med zdravili in prehranskimi dopolnili ter razlik med prehranskimi dodatki in živili za posebne zdravstvene namene po veljavni zakonodaji, delo z računalnikom in internetom.


Prijavnica

*Obvezna polja.

Svojo udeležbo lahko enostavno plačate z uporabo PayPala.

Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »nutrivigilanca zdravnik«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Geslo/-a za dostop do e-usposabljanja vam bomo poslali po elektronski pošti na naveden naslov.

Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.


Vklop revizijske sledi

V kolikor želite aktivni vklop revizijske sledi, ki daje podatke o neavtoriziranem dostopu do e-izobraževanja posameznega udeleženca, nam pošljite pisni zahtevek na info@covirias.si pred začetkom uporabe e-izobraževanja.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.