Prijavnica: Nutrivigilanca v lekarnah

Nutrivigilanca je sistem prepoznavanja, spremljanja in obvladovanja neželenih dogodkov v povezavi z živili. Poznavanje sistema nutrivigilance v Sloveniji je za lekarnarje izjemnega pomena, saj so med prvimi v stiku z ljudmi, ki so doživeli neželen dogodek v povezavi z živili.

Usposabljanje seznanja udeležence s posebnimi strokovnimi pojmi na področju ter jim predstavi okoliščine, ki lahko nanj vplivajo. Izpostavljena je vloga lekarnarja ter motivacija za njegovo sodelovanje z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki. Sistem poročanja preko različnih kanalov je predstavljen na praktičnih primerih, omogočena pa je tudi vaja na praktičnih primerih.

Predznanje, veščine in pogoji, ki so nujni za polno sodelovanje in razumevanje izobraževanja, vključujejo poznavanje in razumevanje zdrave in uravnotežene prehrane v skladu z veljavnimi smernicami, vključno z vlogo makro- in mikrohranil, razumevanje razlik med zdravili in prehranskimi dopolnili ter razlik med prehranskimi dodatki in živili za posebne zdravstvene namene po veljavni zakonodaji, delo z računalnikom in internetom.

Trajanje:

Vsak udeleženec lahko do e-usposabljanja dostopa 2 zaporedna dneva, torej 48 ur. Geslo(a) pošiljamo na v naročilnici anveden(e) e-mail naslov(e). Naročnik je odgovoren za varstvo dostopa do prejete vsebine.

Dobim potrdilo?

Seveda! Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v naročilnici naveden e-mail naslov.

Kaj pa točke?

Vsekakor! Lekarniška zbornica Slovenije je e-izobraževanju namenila 3 licenčne točke.

Cilji e-izobraževanja

  • razumevanje pojmov in sistema nutrivigilance v Sloveniji
  • spoznavanje sistema poročanja o neželenih dogodkih oz. sumu nanje
  • razumevanje vloge lekarnarja v sistemu nutrivigilance v Sloveniji
  • pridobitev sposobnosti uspešnega in učinkovitega poročanja o neželenih dogodkih oz. suma nanje

Pa cena?

Cena dostopa za 1 osebo: 150,00 EUR + 22 % DDV = 183,00 EUR

E-usposabljanje poteka na spletnem mestu COVIRIAS academia (www.covirias.com) in omogoča aktivno sodelovanje udeležencev. S prehajanjem med učnimi stranmi (poglavji) namreč udeleženec interaktivno sodeluje, tako da odgovarja na motivacijska vprašanja, klika na animacije, rešuje praktične naloge in na koncu reši preverjanje razumevanja v obliki testa.


*Obvezna polja.

Svojo udeležbo lahko enostavno plačate z uporabo PayPala.

Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »nutrivigilanca«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Geslo/-a za dostop do e-usposabljanja vam bomo poslali po elektronski pošti na naveden naslov.

Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.


Vklop revizijske sledi

V kolikor želite aktivni vklop revizijske sledi, ki daje podatke o neavtoriziranem dostopu do e-izobraževanja posameznega udeleženca, nam pošljite pisni zahtevek na info@covirias.si pred začetkom uporabe e-izobraževanja.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.