Pravila nagradne igre

»Knjiga – Holistična lekarna: Deklaracija o temeljnih načelih holistične lekarne«

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je COVIRIAS academia, s katero upravlja RES-PONS d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 11.10.2021 do 15.10.2021, do 8.00 ure.

POTEK NAGRADNE IGRE

  1. Obiskovalec Facebook strani COVIRIAS odgovori na nagradno vprašanje tako, da odgovor zapiše v komentar pod objavo.
  • Nagradno žrebanje:

V žrebanju sodeluje vsak, ki v komentarju pod objavo z nagradnim vprašanjem zapiše pravilni odgovor. V žrebanje je vsak sodelujoči lahko vključen samo enkrat.

NAGRADNO VPRAŠANJE

»Zakaj so po vašem mnenju lekarne pomembne?«

OBJAVA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo objavljena na Facebook profilu tržne znamke COVIRIAS.

NAGRADE

Vsak izžrebanec bo prejel eno izmed 5 možnih nagrad:

  • 5x: knjiga avtorice Martine Puc: »Holistična lekarna: deklaracija o temeljnih načelih holistične lekarne«

Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati naslednje natančne osebne podatke, in sicer ime in priimek ter naslov, s čemer se vsak sodelujoči v nagradni igri strinja avtomatično s svojo udeležbo. Vrednost knjige Holistična lekarna: deklaracija o temeljih načelih holistične lekarne znaša 24,70 EUR + 5 % DDV = 25,94 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki oz. fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let. V nagradni igri sodelujejo osebe, ki soglašajo s pogoji nagradne igre in so podale veljavne osebne podatke.

ŽREBANJE

Žreb bo potekal na sedežu COVIRIAS academia, RES-PONS d.o.o., na Parmovi 14, pod nadzorom 3-članske komisije, dne 15.10.2021, ob 10. uri. Žreb bo izvedla Špela Vozelj, pri čemer bo proces sneman. Žreb bo določil 5 nagrajencev. Objavljen bo na Facebook profilu tržne znamke COVIRIAS. Vsak nagrajenec bo po pošti prejel eno izmed 5 predvidenih nagrad.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

  1. Izžrebanci bodo s strani organizatorja o nagradi obveščeni preko Facebook sporočila na ime izžrebanega profilnega imena najkasneje v 3 delovnih dneh po izvedenem žrebu.
  2. Izžrebanec ni upravičen do nagrade v primeru, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov profilnega imena (lažni profil)  oziroma če ne posreduje navedenih dokumentov in podatkov iz zgornje točke oziroma ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali organizatorju posreduje lažne podatke. Prav tako izžrebanec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre oziroma se ne strinja s prejemom nagrade. V teh primerih se izžrebancu nagrada ne podeli.
  3. Če se izžrebanec v roku 5 dni od prejema obvestila organizatorja ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade, mu organizator nagrade ni dolžan izročiti, izžrebanec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.
  4. Nagrada ni izplačljiva v denarju in je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.

PREVZEM NAGRADE

Nagrajencem bo nagrada dostavljeno z dostavno službo na posredovan naslov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre RES-PONS d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nagrajenec bo v ta namen podal izjavo o privolitvi k uporabi njegovih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in dodelitve nagrade. Ta nagradna igra ni sponzorirana, upravljana ali kakor koli povezana s spletnim družbenim omrežjem Facebook. Podani osebni podatki udeležencev so posredovani izključno organizatorju, tj. RES-PONS d.o.o. preko spletne platforme Facebook.

OSTALI POGOJI

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju RES-PONS d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani.

COVIRIAS academia
RES-PONS d.o.o.
Ljubljana, 11.10.2021

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.