Blog
Mar 04

Čas za letne razgovore v lekarništvu

Letni razgovori v lekarništvu so izjemnega pomena, saj podpirajo razvoj kariere zaposlenim na področju, kjer je hierarhično napredovanje precej oteženo. Omogočajo povezovanje, ki se v vsakodnevni rutini pogosto izgubi. Utirajo namreč pot za vzpostavitev enakovredne komunikacije med zaposlenimi in delodajalci. Kot pravi Ivanuša-Bezjak1, je »letni pogovor med vodjo in sodelavci sistematični pogovor oziroma pregled in ocena delavčevega dosedanjega dela, skupna ocena realizacije ciljev in nalog ter skupna ocena uspešnosti zaposlenega in vodje«.

Učinkovito izpeljan letni razgovor lahko doseže pozitivne učinke za obe strani

Zelo pomembno je, da se na razgovor ustrezno pripravita tako vodja kot zaposleni. Da so razgovori čim bolj učinkoviti, pa mora biti zaposlenim vnaprej dobro pojasnjen njihov namen. Obenem morajo s strani vodje dobiti priložnost sodelovanja in možnost vključenosti.

Mnogi vodje se ne zavedajo pomena vključenosti zaposlenega v proces. Kadar je ta vanj aktivno vključen (to pomeni, da lahko prispeva s svojimi idejami, predlogi, občutji, mnenji), je sprememba njegovega vedenja oz. doseganje napredka bolj verjetno. Zato je pomembno, da se v vsakem razgovoru vzpostavi spoštljiv dialog2.

Izkušnja naj bo prijetna za obe strani

Letni razgovor zahteva pripravo tako na strani delodajalca kot na strani zaposlenega. Vodje se morajo zavedati, kakšno je ozadje delovnega okolja, kakšen cilj želijo doseči, kakšne informacije želijo predstaviti, kako bo potekal proces in predvideti, kaj jih čaka po razgovoru. Zato se morajo na razgovore ustrezno pripraviti.

Tudi zaposleni morajo vedeti, kaj lahko pričakujejo od razgovora in katere informacije potrebujejo za uspešen potek. Za ustrezno pripravo lahko pred razgovorom uporabijo psihotmetrični test PxT in pripravijo svoj osebni kompetenčni profil. Pri tem jim lahko pomaga IRRK Orodje RKP.

Letni razgovori v lekarništvu so lahko izjemno uspešni

Lekarniški vodje lahko močno vplivajo na karierni razvoj svojih zaposlenih, klimo in vzdušje, če se letnih razgovorov lotijo na pravi način. Da bodo pri tem uspešni, morajo razumeti sledeče teme:

  • Kaj mora o razgovorih v lekarni vedeti vsak vodja?
  • Katere odgovornosti in pristojnosti potrebuje vodja za uspešno opravljen razgovor?
  • Kako mora vodja razgovor voditi?
  • Katere teme vključiti v letni razgovor?
  • Kako naj se na razgovor pripravijo zaposleni?
  • Kdaj je letni razgovor uspešen?
  • Kaj sledi?

Pridružite se COVIRIAS izobraževanju Vodenje letnih razgovorov za karierni razvoj v lekarni, kjer boste dobili konkretne napotke za njihovo izvedbo!


Viri

(1) Ivanuša-Bezjak, M. (1999). Letni pogovor vodje s sodelavci. Dostopno prek: http://www.podjetnik.si/clanek/letni-pogovor-vodje-s-sodelavci-19991001

(2) Brownell, J. (1994). The performance appraisal interview: A multi-purpose communication assignment. Business and Professional Communication Quarterly, 57(2), 11-21. Dostopno prek: http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/1046

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.