Holistic Community Pharmacy© 2022

Mednarodna konferenca | International Conference | November-December 2022

4. HCP konferenca
Suverenost & transformacija lekarn

Prav vsaka lekarna je bila v zadnjih nekaj letih deležna sprememb na tak ali drugačen način.

Koliko suverenosti ima nekdo v svoji transformaciji, pa je vprašanje, ki z odgovorom določa njegovo prihodnost.

Lahko rečemo, da sta suverenost in transformacija sinonima za Holistično lekarno©. Pa vendar so dejanski izzivi v naši vsakdanji praksi, kako suverenost živimo in kako izražamo svojo notranjo transformacijo. Uporabniki lekarniških storitev jih namreč doživljajo skozi vedenje in lekarniške storitve kot take. In prav storitve se med lekarnami vedno bolj razlikujejo.

Da bi naslovili to temo, letošnjo HCP konferenco podaljšujemo iz enega tedna na en mesec. Potekala bo od 24. novembra 2022, pa vse do božiča. Format konference smo nadgradili tudi v digitalni prisotnosti. Zato od Zoom srečanj prehajamo na trajnejše videoposnetke. Odpiramo vrata in okna konference ter tako vsem zainteresiranim omogočamo brezplačen dostop do vsebin konference.

Pričakujemo pa, da v zameno razmišljate in ukrepate. Kako? Odvisno od vas samih. Naredite nekaj. Spremljajte nas in vsaj komentirajte na naši Facebook strani in LinkedIn profilu.

Dobrodošlica avtorice koncepta Holistične lekarne© in idejne tvorke HCP konference.

Prisluhnimo Martini

4th HCP Conference
Sovereignty & Transformation of Community Pharmacy

Last couple of years brought changes into every community pharmacy one way or another.

How much sovereignty does one have in a transformation of themselves will determine their future.

We can say sovereignty and transformation are synonyms for Holistic Community Pharmacy©. However, the real challenge is in our daily practice, how we live sovereignty and how we are expressing our inner transformation.  What the user of Community Pharmacy’s services experience is the behaviour, the services as such. And services of Community Pharmacies are becoming more and more diverse.

To address this topic we are extending the HCP Conference this year from one week to one month, starting on November 24th, 2022 and finishing just before Christmas. We are adapting the format also in the dimension of a digital presence, moving from Zoom meetings to a more permanent videos. We are opening our doors and windows; everybody will have access to materials free of charge.

However, we expect you in return to think and act. How? Depends on you. Do something. Follow us and at least write a comment on our Facebook page and LinkedIn profile.

Pretekle konference

Prvo leto smo začeli z dokaj tradicionalnim pristopom, konferenco na Brdo pri Kranju, na kateri so kot udeleženci prevladovali kolegi iz sosednje Hrvaške. Lansko leto smo konferenci posvetili cel teden, med drugim smo osvetlili trajnost in kadrovsko področje v lekarništvu. Z vsebinami letnih HCP srečanj tradicionalno napovedujemo trende, zato jih modri voditelji v lekarništvu nikoli ne zamudijo.

Posebno pozornost na letnih HCP srečanjih posvečamo etiki in morali v lekarništvu, saj je to najpomembnejši vidik, ki sidra to dejavnost v zdravstvu.

 

Program naslavlja lekarniške farmacevte, ki želijo:

  • prepoznati vrednote, ki jih vodijo, prepoznati dodano vrednost svojih storitev in ceniti vpliv sodelovanja z drugimi;
  • prepoznati koncept celostne lekarniške skupnosti;
  • pridobiti motivacijo za ukrepanje v prihodnje.
Previous Conferences

Na COVIRIAS academii si prizadevamo tako za razvoj kot za stalen napredek lekarništva, saj verjamemo, da skupaj lahko na različne načine povečamo vlogo lekarn v izboljšanju zdravja prebivalstva na primarnem nivoju. Lekarništvo kot vsaka druga dejavnost pa potrebuje nekaj prevetritve, da lahko stopa v korak s sodobnim tokom časa.

Kratka srečanja

Sklop srečanj vsakega konferenčnega dne smo pripravili z mislijo na vaš dragoceni čas. Zato so srečanja krajša!

Nove kompetence

Z udeležbno na COVIRIAS konferenci boste pridobili nove kompetence, pomembne za vaše strokovno delo in napredek v panogi lekarništva.

Preko spleta

Za boljšo učinkovitost so srečanja tokratne konference optimalno zasnovana za potek preko spleta. Pri vseh srečanjih uporabljamo orodje Zoom.

Tekoče vsebine

Spremljajte naše objave na socialnih omrežjih in sodelujte.

Ongoing Content

Follow us on social media and participate.

Dostop do vsebin

Dostope do posameznih vsebin bomo objavljali sproti.

Admission

Ongoing.

Partnerji

Co-Creators

Bi želeli podpreti našo konferenco?
Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.