Prijavnica: Od naročanja do oskrbovanja v lekarni, osnove

Lekarništvo s funkcijskega vidika sodi v trgovinsko dejavnost, natančneje v maloprodajo, kar je razvidno iz standardne klasifikacije dejavnosti lekarn. V maloprodaji pa je nabava eden od ključnih poslovnih procesov. Za nosilce in izvajalce tega procesa so potrebne specifične kompetence, ki jih naslavlja pričujoče usposabljanje.

Usposabljanje seznanja udeležence z opredelitvijo ključne razmejitve med naročanjem, nabavo in oskrbovanjem. Opredeli procesni način organizacije nabave, z ločitvijo strateške nabave od operacije naročanja. Predstavi možne načine za znižanje stroškov in vodenje skladišča. 

Pomemben del učenja so praktične naloge, ki močno prispevajo k razumevanju vsebine. Udeleženec jih lahko ponovi večkrat.

Cilji izobraževanja so:

  • spoznati razliko med oskrbovanjem, nabavo in naročanjem v lekarni,
  • seznaniti se s ključnimi vidiki učinkovite organizacije nabave v lekarni,
  • seznaniti se z različnimi podskupinami zalog v lekarni,
  • dobiti vpogled v temeljne načine strategije naročanj v lekarni,
  • ugotoviti, kako lahko magister farmacije vpliva na izboljšanje učinkovitosti nabave v matični lekarni,
  • ločiti specifične kompetence lekarniškega farmacevta od kompetenc farmacevtskega tehnika.

E-usposabljanje poteka na spletnem mestu COVIRIAS academie (www.covirias.com) in omogoča aktivno sodelovanje udeleženca. S prehajanjem med učnimi stranmi (poglavji) namreč udeleženec interaktivno sodeluje, tako da odgovarja na motivacijska vprašanja, klika na animacije, rešuje praktične naloge in na koncu reši preverjanje razumevanja v obliki testa.

Do e-usposabljanja udeleženec dostopa z uporabniškim imenom in geslom, ki ga pridobi na svoj e-mail naslov po prijavi na izobraževanje. Naročnik e-izobraževanja je odgovoren, da je posredovani e-mail naslov obenem tudi osebni e-mail naslov udeleženca oz. da ima samo udeleženec dostop do vsebine posredovanega sporočila z uporabniškim imenom in geslom.

Potrdila o opravljenem usposabljanju:

Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v naročilnici naveden e-mail naslov.

Pridobljene licenčne točke na Lekarniški zbornici Slovenije:

Vsak udeleženec, ki opravi e-usposabljanje, pridobi 3 točke za ohranjanje licence na LZS.

Trajanje usposabljanja:

Vsak udeležencev lahko do e-usposabljanja dostopa 2 dni, torej 48 ur. Geslo(a) pošiljamo na v naročilnici naveden(e) e-mail naslov(e). Naročnik je odgovoren za varstvo dostopa do prejete vsebine.

Cena e-usposabljanja:

Cena dostopa za 1 osebo (150,00 EUR + 22 % DDV) = 183,00 EUR


*Obvezna polja.


Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »narocanje in oskrbovanje«! 22 % DDV mora biti plačan! Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Geslo/-a za dostop do e-usposabljanja vam bomo poslali po elektronski pošti na naveden naslov.

Kupnina mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja.

Splošni pogoji

Do e-usposabljanja na portalu COVIRIAS academia uporabnik dostopa preko spleta, pri čemer mu ni potrebno nameščati nikakršne dodatne programske opreme za dostop in uporabo spletnih usposabljanj (e-vsebin). Uporabnik potrebuje le dostop do interneta in ustrezno posodobljen spletni brskalnik. Brskalnik mora imeti vgrajeno in omogočeno uporabo piškotkov (cookies) in skriptni jezik JavaScript. Za dobro uporabniško izkušnjo sta potrebna tudi vtičnika za prikazovanje dokumentov v pdf formatu ter prikazovanje video vsebin (Adobe Flash Player). Usposabljanje je pripravljeno v slovenskem jeziku, ki ga morate za razumevanje vsebine seveda dovolj dobro obvladati. Prav tako je potrebno obvladati delo z izbranim brskalnikom in osnovno delo z računalnikom. Kakršnokoli kopiranje vsebin s portala COVIRIAS academia se šteje kot zloraba avtorskih pravic, za katero vsak naročnik priznava plačilo škode v skladu z določili omejitev uporabe tega usposabljanja oziroma COVIRIAS academie. Ponudnik s to ponudbo ne zagotavlja nikakršne tehnične pomoči zaradi pomanjkljivega znanja uporabe računalnika ali dodatnega vsebinskega svetovanja. Čas dostopa oziroma uporabe dotičnega usposabljanja je omejen na 3 zaporedne dni. Za enkraten pregled usposabljanja zadostuje slaba ura, tako da razpoložljivi čas omogoča večkratno vračanje skozi vsebino in pozornost posameznim podrobnostim po potrebah posameznika. Dostopni podatki se pošljejo direktno uporabniku na podlagi dokazila o plačilu, s katerim se naročnik strinja s temi splošnimi pogoji. Svetujemo delo v mirnem okolju brez zunanjih motenj, na primer telefonov. Vsakdo, ki potrebuje še osebni stik z avtorji, se lahko odloči za klasično predavanje, delavnico ali svetovanje. Za pogoje sodelovanja in termin se je potrebno dogovoriti vnaprej po mailu. Znanje in razumevanje, pridobljeno z učenjem prek usposabljanj COVIRIAS academie, je namenjeno laični javnosti kot del promocije zdravja na delovnem mestu in ne more nadomestiti individualnega strokovnega svetovanja. Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na naših straneh, vendar upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne zagotavljata, da bodo objavljene informacije vedno celovite, popolne in ažurne. Spletne strani lahko vsebujejo tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih izvedle tretje osebe. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti, zato vas prosimo, da nam kakršnekoli napake v usposabljanjih takoj sporočite na akademija@covirias.si. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z morebitnimi problemi, ki bi nastopili zaradi uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih drugih strani. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie v nobenem primeru nista odgovorna nobenemu uporabniku za posredno ali neposredno škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav na njih. Proizvodi, storitve in vse informacije, vključene na teh spletnih straneh ali dosegljive z njih, so na voljo takšne, kot so prikazane. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie si pridržujeta pravico, da spremenita, prilagodita, nadomestita ali izbrišeta kakršnokoli vsebino ali da omejita dostop ali ne nadaljujeta razvoja in prikazovanja te spletne strani kadarkoli in v svoji izključni pristojnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne odgovarjata za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne prevzemata odgovornosti za kakršnokoli izgubo, motnjo ali okvaro vaših podatkov ali vašega računalnika, do katere bi prišlo z uporabo usposabljanja, prenesenega s tega spletnega mesta. Portal COVIRIAS academia oblikuje in njene podatke vzdržuje družba RES-PONS d.o.o. in je upravljalec vseh intelektualnih oz. avtorskih pravic v zvezi s to spletno stranjo in blagovno znamko na podlagi pogodbe z lastnikom. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del COVIRIAS oz. COVIRIAS academia. Uporabniki, ki bi kršili določbe pogojev uporabe COVIRIAS oz. COVIRIAS academia in/ali splošne pogoje spletnega mesta www.COVIRIAS.com ali www.COVIRIAS.si, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni. Dostop do usposabljanja je omejen z uporabniškim imenom in geslom ter avtomatično poteče po poteku plačanih dni dostopa. S podpisom naročilnice oziroma plačilom dostopa potrjujete, da ste s temi pogoji in splošnimi pogoji spletnega mesta www.COVIRIAS.com ter www.COVIRIAS.si seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Ljubljana, 15.04.2021 RES-PONS d.o.o.

Vklop revizijske sledi

V kolikor želite aktivni vklop revizijske sledi, ki daje podatke o neavtoriziranem dostopu do e-izobraževanja posameznega udeleženca, nam pošljite pisni zahtevek na info@covirias.si pred začetkom uporabe e-izobraževanja.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.