Brezplačno on-line usposabljanje “Strokovne podlage za izbiro prehranskih dopolnil”

Izbira izdelkov, ki jih lekarna uvrsti v svojo ponudbo, je eden od ključnih poslovnih procesov vsake lekarne. Opredelitev vhodov in izhodov je zahtevno strokovno delo, da bi lekarna zadostila tako strokovnim odgovornostim, ki ji jih nalagajo predpisi, kot tudi, da bi vzpostavila kakovostno razliko od drugih maloprodajnih kanalov.

Program seznani udeležence s kritičnimi točkami v procesnem pristopu, ki jim omogoča nadaljnje samostojno strokovno delo.

Usposabljanje je interaktivno naravnano, saj program nudi udeležencem praktične naloge, ki jih morajo izpolniti, da sledijo vsebini.

P3 Professional
Izvajalka: mag.sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA
Avtorica sistema P3 Professional

Ob zaključku sledi preverjanje pridobljenega znanja udeležencev.

Cilji izobraževanja so:

  • poznavanje predpisov, ki postavljajo okvir k odgovornosti posamezne lekarne pri njeni izbiri prehranskih dopolnil,
  • razumevanje procesnega vidika pri poslovnem procesu izbire prehranskih dopolnil,
  • poznavanje obstoja različnih kriterijev,
  • pristop k vrednotenju različnih kriterijev,
  • sposobnost uporabe P3 kategorizacije kot orodja v procesu izbire,
  • vzpostavljanje kakovostne razlike v procesu izbire pred drugimi prodajnimi kanali.

Potrdila o opravljenem usposabljanju:

Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v naročilnici naveden e-mail naslov.

Pridobljene licenčne točke na Lekarniški zbornici Slovenije:

Vsak udeleženec, ki opravi e-usposabljanje, pridobi 2 točki za ohranjanje licence na LZS.

Trajanje usposabljanja:

Vsak udeležencev se lahko brezplačno udeleži enega od možnih terminov on-line usposabljanja, ki traja 2 uri.

Usposabljanje bo potekalo z aplikacijo Zoom.

*Obvezno izpolniti.

Ljubljana, 23.12.2020 RES-PONS d.o.o.

Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.