Holistična lekarna

Mesto in vloga lekarne ter lekarnarja sta se skozi zgodovino ves čas spreminjala, vendar je do sprememb prihajalo bolj ali manj slučajno. V tretjem tisočletju je čas, da začnemo aktivno snovati vizijo tega poklica in dejavnosti.

 

V delu Holistična lekarna - Deklaracija o temeljnih načelih holistične lekarne, avtorice Martine Puc, je predstavljena deklaracija nadstandardne lekarne in lekarnarjev, ki povzema osnovna načela koncepta holistične lekarne. Deklaracija omogoča razvoj posamezni lekarni, pa tudi oseben in strokoven razvoj vsakega zaposlenega s kopico spodbud in izzivov.

Za tiste, ki potrebujete pomoč pri implementaciji koncepta holistične lekarne, nudimo svetovalne projekte implementacije, ki so prilagojeni posamezni lekarni. Projekte implementacije koncepta holistične lekarne načrtuje in vodi avtorica koncepta, mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA.